Nekrologi i klepsydry

Zawiadomienie o śmierci bliskiej osoby należy do przykrych obowiązków najbliższej rodziny osoby zmarłej. Podanie tej informacji do publicznej wiadomości odbywa się z wykorzystaniem klepsydr i nekrologów. Rozumiejąc ciężar tych chwil i często trudność w zebraniu myśli służymy pomocą w odpowiednim zredagowaniu treści klepsydr i nekrologów, a także dobraniu stosownego układu elementów graficznych.

Klepsydra to papierowy afisz do rozwieszenia w miejscach publicznych. Najczęściej umieszczana jest na ścianie domu, w którym mieszkał zmarły i na tablicach informacyjnych. Zawiera imię i nazwisko osoby zmarłej, jej wiek, miejsce i datę uroczystości pogrzebowych. Czasem zawiera wzmiankę kim był zmarły oraz okoliczności śmierci.

Dysponujemy różnymi wzorami klepsydr, które na życzenie rodziny rozwieszamy w miejscach do tego wyznaczonych przy kościele i cmentarzu, a także w miejscu zamieszkania i pracy, aby w ten sposób zawiadomić sąsiadów i znajomych.

Nekrolog zawiera te same informacje co klepsydra. Zamieszcza się go tradycyjnie w prasie, a w ostatnich czasach coraz częściej w internecie.

W ramach oferty Zakładu Pogrzebowego Brauner nekrologi mogą zostać zamieszczone w gazetach lokalnych, ogólnopolskich, jak i w wydawnictwach branżowych.