Zakład Pogrzebowy Brauner pomoże rodzinie w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do organizacji pogrzebu

Dokumenty potrzebne do organizacji pogrzebu:

  1. Akt zgonu – dokument wystawiany przez Urząd Stanu Cywilnego miasta, na terenie którego nastąpił zgon. Akt zgonu wystawiany jest na podstawie karty zgonu, którą w zależności od sytuacji wystawia lekarz stwierdzający zgon, lekarz rodzinny albo podmiot wykonujący sekcję zwłok. Karta zgonu to dokument tymczasowy, ale niezbędny do uzyskania aktu zgonu.
  2. Ważny dokument tożsamości ze zdjęciem osoby, która załatwia pogrzeb i pokrywa jego koszty (najlepiej osoby najbliżej spokrewnionej).
  3. Tylko te dwa dokumenty wystarczą do załatwienia pogrzebu

  4. Dokument potwierdzający prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego. Dokument ten jest niezbędny w sytuacji gdy rodzina nie płaci gotówką, tylko rozlicza koszty pogrzebu w zasiłku ZUS.

Aby otrzymać akt zgonu należy przedstawić urzędnikowi Urzędu Stanu Cywilnego następujące dokumenty:

  • Karta zgonu
  • Dowód tożsamości osoby zmarłej
  • Dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon

 

Zakład Pogrzebowy Brauner z Chorzowa oferuje wsparcie i zapewni kompleksową organizację pogrzebu