Zakład Pogrzebowy Brauner z Chorzowa oferuje kompleksową pomoc w trudnych chwilach

Co robić gdy śmierć nastąpi w domu?

  1. Należy zawiadomić Pogotowie Ratunkowe dzwoniąc z telefonu stacjonarnego pod numer 999, bądź z telefonu komórkowego pod 112. Lekarz, bądź też osoba posiadająca uprawnienia do stwierdzenia zgonu wystawi dokument potwierdzający zgon.
  2. Należy powiadomić Zakład Pogrzebowy Brauner o śmierci bliskiej osoby. Na miejsce przyjadą doświadczeni pracownicy zakładu, którzy przewiozą ciało do kostnicy. Nasi pracownicy poinformują też najbliższych o dalszych krokach, w zależności od tego jaki dokument potwierdza zgon.

Co zrobić, gdy osoba bliska umrze w hospicjum lub domu opieki?

W przypadku, gdy śmierć nastąpi w hospicjum lub domu opieki, personel placówki zastosuje swoje procedury. Takie placówki mają swoich lekarzy, którzy wystawią kartę zgonu.

Dla uniknięcia niepotrzebnych komplikacji, a czasami i dodatkowych kosztów już zawczasu warto zgłosić personelowi hospicjum konieczność poinformowania firmy Brauner w przypadku zgonu bliskiej osoby. Z naszych doświadczeń wiemy, że zdarzają się sytuacje, w których transport do kostnicy jest realizowany na zlecenie kogoś z hospicjum przez firmę, której nie wybierała rodzina.

Rodzina zmarłego powinna:

  1. Zawiadomić Zakład Pogrzebowy Brauner niezwłocznie po otrzymaniu z hospicjum informacji o śmierci bliskiej osoby.
  2. Odebrać kartę zgonu z placówki, w której nastąpił zgon.
  3. Odebrać akt zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego w mieście, w którym nastąpił zgon na podstawie karty zgonu.

 

Co zrobić, gdy osoba bliska umrze w szpitalu?

W chwili śmierci pacjenta lekarze w szpitalu postępują zgodnie z obowiązującą tam procedurą. Szpital ma obowiązek zapewnić transport ciała do kostnicy. Lekarz z oddziału, na którym nastąpił zgon, wystawia kartę zgonu.

Po zakończeniu procedur szpitalnych rodzina zmarłego powinna:

  1. Odebrać kartę zgonu od lekarza z oddziału, na którym nastąpił zgon.
  2. Odebrać akt zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego w mieście, w którym nastąpił zgon.
  3. Poinformować nasz Zakład Pogrzebowy o konieczności odbioru ciała z kostnicy szpitalnej.

 

Co w przypadku, jeśli śmierć nastąpiła w miejscu publicznym lub tragicznych okolicznościach?

  1. Należy zawiadomić pogotowie ratunkowe dzwoniąc z telefonu stacjonarnego po numer 999, bądź z telefonu komórkowego pod 112. Lekarz, bądź też osoba posiadająca uprawnienia do stwierdzenia zgonu wystawi dokument potwierdzający zgon. W przypadku zgonu w niejasnych okolicznościach lekarz zastosuje właściwe procedury i powiadomi odpowiednie służby, które zorganizują transport do kostnicy.
  2. Poinformować nasz Zakład Pogrzebowy o konieczności odbioru ciała z kostnicy.